Utställning - Sötvatten en värld av liv

En hisnande upptäcktsfärd både över och under vattenytan. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. Utställningen bygger på både fotograferat och filmat material av arter och miljöer både under och över vattenytan, från norra till södra Sverige.

utsidan-url: 
https://www.utsidan.se/cldoc/utstallning-sotvatten-en-varld-av-liv.htm