Mat för långvandring - intervju med Staffan Sandberg

Om man som Staffan bestämmer sig för att långvandra är just maten något som behöver förberedas och planeras ganska väl. Långvandringen ställer krav på vikt, variation, packning och ibland även logistik om du hämtar mat från depåer.

utsidan-url: 
http://www.utsidan.se/cldoc/mat-for-langvandring-intervju-med-staffan.htm