Invigning av ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt!

Fredag den 29 november lanseras Life Connects, ett av Europas största vattenvårdsprojekt, vid Klippans kraftstation. Det kommer under invigningsdagen sättas ut både laxungar och ål i ån.

utsidan-url: 
https://www.utsidan.se/cldoc/invigning-av-ett-av-europas-storsta.htm