Att skapa ett outdoor-märke - sista delen

Sextonde och sista delen i en artikelserie om skapandet av det svenska outdoor-märket "Norra".

utsidan-url: 
https://www.utsidan.se/cldoc/att-skapa-ett-outdoor-marke-sista.htm