Alternativ till Black Friday

Black Friday är en köpfest som håller på i flera dagar men det går att hitta mer hållbara alternativ.

utsidan-url: 
https://www.utsidan.se/cldoc/alternativ-till-black-friday.htm