14 meter lång träbro på plats i Molkom

En 14 meter lång träbro har lyfts på plats i Östanås, norr om Molkom. Den nya bron är en del av en större upprustning av vandringslederna i den gamla bruksmiljön.

utsidan-url: 
https://www.utsidan.se/cldoc/14-meter-lang-trabro-pa-plats.htm